1569-1795. LDK Abiejų Tautų Respublikoje

Vilniaus istorija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpiu 1569 -1795 m., t.y. po Liublino unijos sudarymo Lietuvai ir Lenkijai susijungus į konfederacinę valstybę – Abiejų Tautų Respubliką (ATR).

Baroko epocha. Kontrreformacija ir katalikiškoji reforma. Ponų ir bajorų viešpatavimo laikotarpis. Dvarų kultūros suklestėjimas. Konstitucija 1791 m.

Miesto augimas, statybos, plėtra

Miesto visuomenė ir visuomeninis gyvenimas

Asmenybės

Istoriniai įvykiai

 • Å v. Kazimiero kanonizacija
 • Tvanas – 1655 m. Maskvos kariuomenė užima Vilnių
 • 1588 m. – išleidžiamas III Lietuvos statutas. Trumpai>
 • 1690 m. prasidėjo vidaus karas su Sapiegomis
 • 1700 m. – Å iaurės karo pradžia
 • 1773 m. – Edukacinė komisija
 • 1767 – Vilniaus – Radomo konfederacija
 • 1768 – 1772 Baro konfederacija
 • 1772 – pirmasis ATR padalijimas
 • 1788 – 1792 Ketverių metų seimas
 • 1791.05.03 – konstitucijos priėmimas
 • 1792 – Targovicos konfederacija
 • 1793 – antrasis ATR padalijimas
 • 1794 m. Tado Kosciuškos vadovaujamas sukilimas: priežastys-pasekmės (publ.eistorija.blogspot.com),
 • 1795 – trečiasis ATR padalijimas

Netektys

 • Didieji gaisrai:
  • 1610 m . Jo metu sudegė Žemutinė pilis ir katedra su dalimi lobyno. 1610 m. Gaisro metu pelenais virto daugybė Vilniaus gotikinės architektūros statinių, meno kūrinių bei buities daiktų. Miesto nuniokojimo statistika žiauri: sudegė apie 4700 gyvenamųjų namų, daugiau kaip 10 bažnyčių ir cerkvių (4 cerkvės, liuteronų bažnyčia, žydų sinagoga, karmelitų bažnyčia, Å v. Dvasios bažnyčia ir kt.), o gyventojų mieste sumažėjo trečdaliu.
  •  1737 06 02 mažesnis gaisras, kuomet, vienos miestietės name prie karališkojo malūno kilęs gaisras nusiaubė “pusę Vilniaus”, tarp kitų pastatų Å v. Jono bažnyčią su varpine, kolegijos pastatais ir aplinkiniais namais.
  • 1748 06 11 kilusio gaisro priežastis buvo įprasta ir proziška. Pasak B. B. Jachimovičiaus, jis kilo žydo Rubino, gyvenusio Vilniaus medžioklio Narbuto kiemelyje Užupyje, bravore. <..> iš viso sudegė 469 mūrnamiai su kiemais, 12 bažnyčių ir cerkvių, 15 rūmų, daugybė smulkesnių pastatų. <..>  gaisras iš viso padarė per 50 mln. auksinų nuostolių. Plačiau – delfi.lt, parengė Lietuvos istorijos institutas
  • 1749.
 • 1655 m. Karų su rusais ir švedais akivaizdoje, pačiam katedros lobynui iškilo didelė grėsmė. Kai 1654 m. Rusijos kariuomenė įžengė į LDK teritoriją, Vilniaus kapitula suprato, kad nepavyks išsaugoti viso lobyno. Buvo nutarta mažiau vertingus objektus išlydyti, nuo liturginių rūbų nurinkti perlus ir brangakmenius, o pačius rūbus sudeginti, taip išlydant auksinius ir sidabrinius siūlus, kuriais jie buvo atausti arba siuvinėti. Å i  užduotis buvo patikėta tuometiniam Å v. Kazimiero koplyčios klebonui, kapitulos prelatui ir kustodui Jurgiui Bialozorui. 1655 m. visas katedros lobynas buvo padalytas į dvi dalis. Pagrindinę dalį planuota išvežti iš Vilniaus į Karaliaučių, kur turėjo apsistoti ir tuometinis vyskupas Jurgis Tiškevičius. Tačiau netoli nuo Vilniaus visas krovinys buvo sulaikytas ir išgrobstytas rusų ir kazokų pulkų. Tuo tarpu didžiąja dalimi Å v. Kazimiero koplyčios vertybių rūpinosi pats jos klebonas J. Bialozoras. Jos nepateko į priešų rankas, bet didžioji dalis buvo parduota arba užstatyta, o gautos lėšos panaudotos kariuomenės išlaikymui. Daugiau apie katedros lobyną – BPMmuziejus
 • Po Å iaurės karo (1700-1721) dingo tik dalis Å v. Kazimiero koplyčios vertybių
 • Jėzuitų ordino panaikinimas 1773 m.

Legendos, poezija

Ar žinote, kad…

 • Vladislovo Vazos meilės istorija baigėsi Merkinėje?
 • Birštono viešbutyje “Sofijos rezidencija” kambariai dedikiuoti garbingiems Lietuvos didikams. Čia galite rasti ir Vytauto Didžiojo, ir Vladislovo Vazos, ir Barboros Radvilaitės bei kitų didikų kambarius.
 • 1636 m. Pirmoji opera Lietuvoje buvo parodyta anksčiau nei Paryžiuje
 • 1733 pavasarį, antrą Velykų dieną padauginę jaunuoliai šaudydami uždegė karčemą. Gaisro metu sudegė ne tik ji, bet ir beveik visas miestas.  – šaltinis midus.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *