1610 didysis Vilniaus gaisras

Viena didžiausių miestą niokojusių nelaimių buvo gaisrai. Lietuvos sostinėje Vilniuje ugnis taip pat šeimininkavo labai dažnai. Gaisrai neatpažįstamai keitė miesto veidą, pasiglemždavo daugybę statinių, juose sukauptų brangenybių ir kitokių gėrybių, pagaliau nusinešdavo ne vieną dešimtį gyvybių. Tarp tokių dešimtmečiams savo atspaudą palikusių įvykių ““ didysis 1610 06 30-07 01 miestą nusiaubęs gaisras.

Gaisras kilo birželio paskutiniosios dienos ryte. Anot įvykio liudininko italo kunigo Alessandro Cilli, ugnis įsiliepsnojo kepėjo name, toje miesto dalyje, kur visi aplinkiniai namai buvo mediniai ir pilni sausos medienos. Apie 12 val. pasigirdo šauksmai ir varpų dūžiai, pranešantys apie gaisrą.

Padėtį itin blogino pakilęs didelis vėjas, kibirkštis ir liepsnas pernešdavęs daugiau kaip mylią nuo tos vietos kur prasidėjo gaisras. Ugnis netruko apimti viską, miestiečiams neliko nieko kita, kaip tik žiūrėti kaip išgelbėti gyvybę “su tuo trupučiu, ką galima buvo išnešti ant pečių. Todėl visa liaudis, ir vargšas, ir turtingas, pasitraukusi ant kalvų už miesto, stovėjo kiekvienam stebeilijantis, bene pamatys liepsnojant savo turtą kartu su namu, ir negalint suteikti nė mažiausios pagalbos”.

Gaisro metu pelenais virto daugybė Vilniaus gotikinės architektūros statinių, meno kūrinių bei buities daiktų. Miesto nuniokojimo statistika žiauri: sudegė apie 4700 gyvenamųjų namų, daugiau kaip 10 bažnyčių ir cerkvių (4 cerkvės, liuteronų bažnyčia, žydų sinagoga, karmelitų bažnyčia, Å v. Dvasios bažnyčia ir kt.), o gyventojų mieste sumažėjo trečdaliu. Kai kuriose gatvėse ““ Subačiaus, Aušros Vartų dalyje, amžininkų pastebėjimu, išdegė visi namai. O “kiekvienas sutiktas [vilnietis] ašaromis apsipila (…) kiek metų prireiks, kol miestas įgys ankstesnį vaizdą”.

Nemažai nukentėjo Vilniaus Žemutinės pilies pastatai. Anot poeto, “pilin tas neprašytas svečias įsibrovė, / Daug turto sunaikino, daug namų sugriovė, / Nuniokojo jis rūmus, bokštus apgadino, / Visur žalos pridarė, eibių begalinių. [“¦] Tenai graži bažnyčia beregint sugriuvo, / Altoriai ir vargonai ““ pelenuos pražuvo, / Kazimiero koplyčia, tik jinai išliko ““ / Matyt, jo karštos maldos Viešpačiui patiko”.

Didysis gaisras Vilnių niokojo kelias dienas. Bet ir po to dar kurį laiką tai vienur, tai kitur įsiliepsnodavo ugnis. Liepsnoms aprimus, atsivėręs miesto vaizdas buvo apgailėtinas. Vilniaus jėzuitų kolegijos metiniame 1610 pranešime pažymėta, jog “visur pasirodė sugriuvę mūrai, vien kaminai liko stovėti, bažnyčių ir didelių rūmų fasadai pasvirę, bokštai nugriuvę, visa, kas liko, – vien pelenai ir suodžiai, o gatvėse tarp griuvėsių buvo randama daug pusiau sudegusių ar užtroškusių ar net prispaustų, – net priešas daugelį dienų niokodamas nebūtų sugebėjęs taip sudarkyti ir nusiaubti”.

© Lietuvos Istorijos Institutas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Išpublikavo: http://www.delfi.lt/archive/1610-06-30-prasidejo-didysis-vilniaus-gaisras-kurio-metu-sudege-dalis-valdovu-rumu-ir-daugelis-kitu-pastatu.d?id=22446507#ixzz2qpTWBQ2G

This entry was posted in Įvykiai. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *