Vilniaus miesto istorija

VILNIAUS MIESTO ISTORIJA atskleidžia miesto raidą nuo pagonybės pabaigos iki pat didžiojo kunigaikščio Švitrigailos valdymo pradžios 1387-1431 ir iki Stepono Batoro mirties arba 1430-1586 metus.

Mykolas Balinskis: 
“Rašydamas istoriją miesto, kuris bemaž du šimtmečiu buvo vienos iš galingiausių Šiaurės Europos šalių sostinė, o vėliau net iki mūsų laikų, buvo tapęs Lietuvos mokslo centru, vyriausiosios valdžios pagrindine buveine, turėjau du tikslus: ne tik stengiausi įvairiose kronikose ir senovės laikų rankraščiuose aptikti tuos padavimus, kurie liudija Vilniaus pradmenis, tas teises ir daugybę privilegijų, kuriomis jo gyventojai nuo senų laikų naudojosi, ne tik amžininkų atmintyje atgaivinti ankstesnius, keletos amžių, įvykius, dėjusius toje sostinėje, bet dargi prisidėti, kiek man tema ir galimybės leis, prie kai kurių įvykių Lietuvos istorijoje aiškinimo. ”

Mykolas Balinskis

“Vilniaus miesto istorija”

Iš lenkų k. vertė Ona Slavėnaitė, Irena Katilienė; iš lotynų k. vertė Jūratė Baronienė

ISBN: 978-5-417-00907-5
Leidimo metai: 2007
Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 492
Formatas: 143×235

Įsigykite internetu MINTIS.EU internetinėje parduotuvėje

This entry was posted in Knygos | CD. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *