Verkiai. Istorija ir dabartis

Dvikalbiame informaciniame leidinyje “Verkiai. Istorija ir dabartis / Verkiai. Past & today”. pateikiama koncentruota plačios apimties medžiaga skirta Verkiams – ne tik vietovei siaurąja prasme, dvarui su rūmais, bet ir Verkių regioniniam parkui, aprėpiant laikotarpį nuo pagonybės iki Verkių vizijos ateityje.

Tai vadovas savarankiškai keliaujantiems turistams, norintiems atrasti ir pažinti išskirtinį gamtos ir architektūros paminklą, susipažinti su Lietuvos kultūros ir gamtos paveldu.

Knygos autorius Albertas Vitkus ““ gamtininkas, mokslininkas, daug metų tyrinėjęs Lietuvos augaliją, senuosius reliktus, todėl jo žvilgsnis yra ir analitiškas, skvarbus, ir kartu pragmatiškas, tenkinantis šių dienų keleivio poreikius. Pirmiausia autorius atkreipia skaitytojo dėmesį į Verkių istoriją ir jų šeimininkus, savaip interpretuoja senąją legendą, pasakojančią apie vietovės vardą, supažindina su pagonybės laikų ženklais ir papročiais.

Knygelėje atskleidžiama reprezentacinių Verkių rūmų atsiradimo istorija XIV”“XVIII a., jų perstatymo peripetijos XIX a., pateikiamas ne tik besikeičiančių jų šeimininkų, bet ir kūrėjų, autorių vertinimas. Su širdgėla ir susirūpinimu autorius primena, kokie kadaise puošnūs buvo rūmai, oficina, net ūkinės paskirties pastatai. Ne kartą pabrėžiama Lietuvos vyskupų ir architektų įnašo į bendrąją Lietuvos kultūrą reikšmė. Nors sovietiniais metais rūmai buvo apleisti, jiems buvo skirtas vien pragmatiškas dėmesys, autorius tikisi šviesesnės ateities tiek žaliajai Verkių regiono aplinkai, tiek išlikusiems statiniams.

Albertas Vitkus

Verkiai. Istorija ir dabartis. / Verkiai. Past & today.
ISBN: 978-5-417-00996-9
Leidimo metai: 2010
Įrišimas: kietas
Puslapių skaičius: 88
Formatas: 130×207

Įsigykite internetu MINTIS.EU internetinėje parduotuvėje

This entry was posted in Knygos | CD. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *