Romain Gary – Vilniuje

13kl-ats-3“Vilniuje gimęs ir augęs žydų kilmės Romainas Kacewas pasaulyje šiandien žinomas kaip garsus prancūzų rašytojas ir lakūnas Romainas Gary. Nors jo kūrybos gerbėjai sutinka, kad šiam žmogui humanizmas ir europietiškos vertybės buvo svarbiau už bet kokią tautinę ar etninę priklausomybę, vis dėlto jo motinos svajonės, gyvenimo aušroje duoti pažadai išsipildė būtent Prancūzijoje. Tačiau berniukas su apkramtytu guminiu kaliošu visiems laikams liks Vilniuje ir Vilniaus.”

Viktorijos Vitkauskaitės straipsnyje “Berniukas su kaliošu” labai išsamiai atskleidžiamos šio žavingo paminklo vilniečiui Romainui Gariui atsiradimo istorija ir detalės.

Beveik trys bendravardžiai: aktorius Romas Ramanauskas (kairėje) ir skulptorius Romas Kvintas prie skulptūros Romainui Gary. (Å . Mažeikos nuotr./BFL). 2007 m.

(ið kairës) Aktorius Romas Ramanauskas ir Romain Gary paminklo autorius skulptorius Romas Kvintas iðkilmingoje paminklo atidengimo ceremonijoje sostinës Mindaugo ir J.Basanavièiaus gatviø sankirtoje.

This entry was posted in Lankytinos vietos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *