1795-1918. Rusijos imperijos aneksija

Vilniaus istorija laikotarpiu nuo III-iojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m. iki 1918 m. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimo, kai šalis buvo Rusijos imperijos provincija. Išgyventos Prancūzijos ir Vokietijos okupacijos.

Modernėjimo epocha. Apšvieta. Klasicizmas. Tautinis atgimimas. Romantizmas. Rusiškoji despotinė monarchija. Nuo 1861 ankstyvasis kapitalizmas.

Miesto augimas, statybos, plėtra

  • 1903 metų rugpjūčio 15-ąją priešais pietinį Arkikatedros fasadą buvo atidengtas paminklas carienei Jekaterinai II. Jos skulptūrą sukūrė garsus iš Vilniaus kilęs skulptorius Markas Antokolskis. Jekaterinos II paminklas išstovėjo iki Pirmojo pasaulinio karo.
  • Dabartinę neogotikinę pilaitę 1894″“1897 m. pasistatydino gydytojas H.Raduškevičius. Pasak Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos, įnoringam užsakovui pageidaujant, statybų planas ir inžinieriai buvo keletą kartų keičiami, kol galiausiai pavyko harmonizuoti visą eklektišką rūmą. Gydytojui mirus, pilaitėje buvo įkurtas batų fabrikas, buvo įsikūrusi stiklo fabriko administracija. Vėliau rūmai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais, juose po karo įsikūrė karinis padalinys, vėliau ““ Vilniaus pedagoginio instituto bendrabutis, greitosios pagalbos stotis. Sovietiniais laikais platinant gatvę nugriauta pusė centrinio korpuso, dingo arkinė galerija. Pati vieta metraščiuose minima XVIII a. Tuo metu minimi Vitebsko vaivados Piro statytų ir Piromonto vardą gavusių rūmų griuvėsiai. Iš straipsnio diena.lt

Miesto visuomenė ir visuomeninis gyvenimas

Asmenybės

Istoriniai įvykiai

Netektys

  • Po 1863″“1864 m. sukilimo kilusių represijų metu buvo ištremtas tuometinis Vilniaus vyskupas Adomas Stanislovas Krasinskis ir daug katalikų dvasininkų. Kartu su jais į Sibirą iškeliavo ir dalis lobyno vertybių. Jos pasiekė Tomsko guberniją, Marijinską, Irkutską. Tuo pačiu metu ne tokie vertingi lobyno liturginiai reikmenys buvo perduodami vis dar veikiančioms ir sunkiai besiverčiančioms Vilniaus vyskupijos bažnyčioms. Visas straipsnis apie Vilniaus Katedros lobyną
  • Po 1863 m. sukilimo Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvė buvo perstatyta. Perstatytas klasicistinių formų pastatas įgijo bizantiškų, gruzinų viduramžių architektūrą imituojančių bruožų.

Legendos, poezija

Ar žinote, kad…

  • 1797 Vilniuje buvo 65 kavinės, net 557 smuklės, 41 traktierius, 9 biliardinės. Karčemos buvo gausiai lankomos, nes namuose valstiečiai gamintis svaigiųjų gėrimų negalėjo. Å altinis – midus.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *