Totoriai

Pirmąją totorių bendruomenę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje įkurdino Vytautas Didysis. Tai buvo karo belaisviai, paimti 1397 m. žygyje prie Juodosios jūros.

Galima įžvelgti, kad tos gyvenvietės buvo išdėstytos dviem pusračiais ir saugojo sostinę iš vakarų bei pietų pusės ““ nuo kryžiuočių. Sutikus totoriams eiti karo tarnybą, jie buvo apdovanoti žemėmis ir bajorų privilegijomis. Galėjo nevaržomai išpažinti savo religiją, statydintis mečetes.

Totorių kariai neapvylė Lietuvos valdovų: buvo vertinami už narsą bei ištikimybę. Ir per šimtmečius karyba išliko Lietuvos totorių tradicine profesija.

Tarpukario totorių kultūrinės veiklos ir gyvenimo centru tapo Vilniaus miestas.

Å iuo metu Lietuvoje gyvena per 3000 totorių.

O apskritai 600 metų totorių gyvenimo Lietuvoje istorija ““ gražaus sugyvenimo tarp skirtingų papročių ir religijų pavyzdys visai Europai.

Autorius Libertas Klimka. Visas straipsnis. Publ. technologijos.lt

Daugiau nuorodų apie totorius Vilniuje ir Lietuvoje:

This entry was posted in Asmenybės, tautos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *