Šv. Kazimieras

Šv. Kazimieras – Lietuvos Globėjas, gyvenęs 1458-1484 m., plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis, kurio žemiškieji palaikai ilsisi puošniausioje Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje. Apie Šv.Kazimierą Arkikatedros tinklapyje.

Iš “Šventųjų gyvenimai”: ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS (Bernardinai.lt)

Šv. Kazimiero paslaptys, stebuklai ir mugės (autorius: Vitalijus Michalovskis)

Šv. Kazimiero stebuklai (čia minimi 4)

***

Gyvenimo aprašymais ir per vienuolius Kazimiero kultas pasklido po visą pasaulį. Savo globėju jį laiko Neapolio miestas, Maltos ordino riteriai, kovoję su musulmonais turkais Viduržemio jūroje. Venesueloje yra šv. Kazimiero miestelis, jo vardo bažnyčia ir parapija.

Lietuvoje yra 15 šv. Kazimiero bažnyčių, nemažai jų ir Lenkijoje. JAV lietuviai ir lenkai išeiviai turi virš 50 šv. Kazimiero bažnyčių. Šv. Kazimieras pasklido po šalį krikšto vardais, įaugo į liaudies kūrybą. Jo statulas ir paveikslus randame bažnyčiose, koplytėlėse, miestų herbuose. Beveik visur jis vaizduojamas su kryžiumi ir trižiede lelija.

***

Jei žinote kitus įdomius ir naudingus straipsnius vertus papildyti šią medžiagą, įrašykite į komentarą.

 

This entry was posted in Šventasis miestas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *