Pirčiupio tragedija

Donatas Januta: tiesa, kad vokiečiai Pirčiupių kaimą ir jo gyventojus sudegino gyvus. Bet tai nėra visa tiesa.

Pirčiupių kaimas buvo vienas iš atkakliausių, besigynusių nuo raudonųjų partizanų. Sniečkaus ir jo pagalbininkų vadovaujami raudonieji partizanai, kitaip negalėdami susidoroti su Pirčiupių gyventojais ir žinodami vokiečių paskelbtas baudas ir keršto būdus, iš pasalų užpuolė ir nužudė kelis vokiečių kareivius prie pat Pirčiupių kaimo. Remiantis žydų šaltiniais, tame užpuolime dalyvavo žydų partizanų būriai “Keršytojas” ir “Už pergalę”. Naudodami vokiečius kaip savo įrankius, raudonieji partizanai pasiekė savo tikslą “” susidorojo su Pirčiupų kaimu. Vokiečiai yra kalti už Pirčiupų kaimo žiaurų sunaikinimą. Bet Sniečkus ir jo tuometiniai pagalbininkai Lietuvoje Motiejus Å umauskas ir Genrikas Zimanas yra tų žudynių vykdymo pagrindiniai kaltininkai. Tos žudynės buvo jų sumanytos ir užsakytos. Prie “Pirčiupio motinos” paminklo turėtų būti lentelė su aiškiai išvardintais pagrindiniais tų žudynių kaltininkais. Vokiečių pavardės būtų tikrai ne pačiame viršuje. Už Pirčiupių tragediją atsakingi ne vien vokiečiai, bet, kaip ir už dzūkų ūkininkų tragediją, po sovietų skraiste siautę nelietuviai partizanai ““ banditai. Visas straipsnis: http://on.lt/pirciupio-motinos-paslaptis

Atminimas:

Skulptoriaus G. Jokūbonio paminklas liūdinti Pirčiupių “Motina” pastatytas 1960 m.

Tragedijai atminti 1947 m. buvo pastatyti du aukšti kryžiai, vėliau jų buvo pastatyta daugiau, tačiau juos sunaikino sovietai.

Dabar – netoli Pirčiupių “Motinos” paminklo tarp pušynų slepiasi Kryžių kalnelis Pirčiupių tragedijos aukoms atminti.

 

Tragedijos tema 1981 m. buvo sukurtas A. Grikevičiaus filmas “Faktas” (scenarijaus autorius Vytautas Žalakevičius). Poetas Justinas Marcinkevičius tragedijai atminti parašė poemą “Kraujas ir pelenai”.

This entry was posted in Lankytinos vietos and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *