Paminkas Gediminui

1996 m. rugsėjo 22 dieną Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje, prie Arkikatedros buvo iškilmingai atidengtas lietuvių išeivijos skulptoriaus Vytauto Kašubos (1915-1997) sukurtas paminklas Kunigaikčiui Gediminui. Iškilmėse dalyvavo ir kalbėjo skulptoriaus žmona Aleksandra Kašubienė. Į Arkikatedros varpinės pusę atgręžtas bronzinis Gediminas, stovėdamas greta žirgo, kairėje rankoje laiko kalaviją, dešinę pakėlęs laimina miestą. Kaip sakė, pats skulptūros autorius “man norėjosi tokių tėviškų, lyg viską apimančių [rankų], jo mosto ir žvilgsnio nuo aukšto postamento, primenančių, kad tai jis įtvirtino Vilnių kaip Lietuvos sostinę, rūpinosi visos valstybės gerove”.
Poetas Justinas Marcinkevičius sukūrė paminklo atidengimo šventei skirtą eilėraštį “Gediminas: Nostra Vilna“. Eilėraščio rankraštis saugomas kapsulėje, kuri įmūryta į paminklo pamatus.

Apie paminklo kūrimo istoriją, jo atidengimo iškilmes yra išleistas gausiai iliustruotas Beatrčės Kleizaitės-Vasaris sudarytas leidinys “Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniuje”. Jos pastangomis buvo įkurtas Kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondas ir pastatytas paminklas. “Šis paminklas kurtas ir statytas su meile ir pagarba tauriam valdovui, kuris valdė ne kalaviju, ne smurtu, ne kivirčais, bet blaiviu sveiku protu”, – kalbėjo paminklo Fondo pirmininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris per atidengimo šventę.

This entry was posted in Karalių miestas and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *