Mitologinis Vilnius

“Su visu Vilniumi, kaip ir su atskiromis jo vietomis, šventyklomis ir kitais pastatais, tvirtai siejama daugybė mitų ir legendų. Jiems atsirasti ir išlikti padėjo ne tik tam tikros išskirtinės miesto topografijos ypatybės ir mechanizmo, kuris įsitvirtina ir pertvarko tas ypatybes semiotiniame lygmenyje, struktūra, bet ir dvasinio sluoksnio, siejančio mitą su žmogumi (…) tankumas ir sudėtingumas. Esant šitokiai situacijai, pats miestas atsiveria bet kokiai mitopoetinei intencijai, ir susidaro įspūdis, kad jis pats generuoja savo mitus ir legendas”, ““ pastebi Vladimiras Toporovas.

Nepagailėkite laiko! Puikus projektas, kurio turinys:

Pradėkite čia >>>

Artūro Railos tęstinis projektas “Žemės galia. Mitologinis Vilnius” dalyvaujant Vaclovui Mikailioniui, Viliui Gibavičiui, Jonui Vilkauskui Vilniaus šiuolaikinio meno centre, 2008 metais

Videokameros ““ Andrius Rugys ir Eglė Budvytytė
Videomontažas ““ Andrius Rugys
Internetinė versija ““ Dainius Dapkevičius

This entry was posted in A lygis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *