Karaimai

Karaimų atsiradimas Lietuvoje yra glaudžiai susijęs su didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vardu. <…>

Vytautas karaimus (kelis šimtus šeimų) atsivežė kaip karius, kaip dorus ir sąžiningus tarnus. Jie buvo apgyvendinti Trakuose tarp dviejų valdovo pilių, taip pat netoli Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kitose vietovėse – Biržuose, Pasvalyje, Pušalote, Naujamiestyje, Panevėžyje. <…>

Pirmasis išlikęs jų istorinis liudijimas yra 1441 metų dokumentas apie Magdeburgo (savivaldos) teisių suteikimą karaimų bendruomenei. <…>

Karaimai buvo ištikimi Lietuvos valdovams, ėjo pilių sargybą, dirbo valdovų daktarais, vertėjais. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir karaimų santykiai visada buvo geri. Tai liudija ir iki šiol karaimų išsaugota pagarba Vytautui, net savotiškas jo kultas (pasakojimai, legendos, eilėraščiai), dažnas karaimas namuose turi Vytauto portretą. <…>

Karaimų kalba priklauso tiurkų kalbų grupei. Ji yra viena iš svarbiausių karaimų kultūros vertybių, kuri išliko  gyva iki šių dienų tik Lietuvoje (niekur kitur pasaulyje). UNESCO šią kalbą priskiria nykstančių kalbų grupei, Lietuvoje skaičiuojama bent apie 50 ja kalbančių žmonių. Karaimų kalbos stovykla yra pagrindinis Lietuvos karaimų kultūros bendrijos renginys per metus (pastaba – liepos mėn.).

Tiek ir dar daugiau apie karaimus Lietuvoje šiose svetainėse

– http://www.karaim.eu/index.php?id=24&lang=

http://alka.mch.mii.lt/visuomene/karaimai/trumpa.lt.htm

http://daugenis.mch.mii.lt/karaimai/istorija1.htm

http://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=175

This entry was posted in Asmenybės, tautos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *