Bernardinai Vilniuje

Istorijos raida  – VILNIAUS BUVč˜S BERNARDINŲ VIENUOLYNAS ir Å ventųjų Pranciškaus ir Bernardino bei Å v. Onos bažnyčia – šaltinis vienuolynai.mch.mii.lt

Vilniaus Bernardinų istorinis-architektūrinis ansamblis – istorija, nuotraukos, lankymo tvarka ir kita naudinga informacija – šaltinis www.bernardinuansamblis.lt

Pranciškonų observantų istorija Bernardinuose XV”“XIX a. – Lietuvos mokslo premiją už Bernardinų meninio paveldo ir architektūros tyrinėjmus gavusi Dailės akademijos mokslininkė Rūta Janonienė pasakoja apie pranciškonų observantų gyvenimą bei veiklą Bernardinuose ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje nuo įsikūrimo XV a. viduryje iki pat vienuolynų panaikinimo XIX a. Menotyrininkė apžvelgia pagrindines liturginių švenčių tradicijas, brolių observantų pamokslavimo ir meninės raiškos ypatumus, reikšmę Vilniaus miestui ir LDK. – šaltinis bernardinai.lt

MažÐµsniųjų brolių ordinas – Kas esame? Å v. Pranciškus, istorija, kurija, brolijos, projektai, klarisės – šaltinis ofm.lt

 

 

Trumpai apie patį ordiną

(MAŽESNIEJI BROLIAI OBSERVANTAI) (ORDO FRATRUM MINORUM DE OBSERVANTIA: OFM)

Reformuota pranciškonų ordino šaka, siekusi grįžti prie ordino įkūrėjo vienuoliško gyvenimo idealų ir besilaikanti griežtesnės regulos. Mažesnieji broliai observantai (vėliau pavadinti Mažesniaisiais broliais, o Lietuvoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Vengrijoje pagal ordino reformatoriaus šv. Bernardino Sieniečio vardą vadinti bernardinais arba pranciškonais observantais), kaip savarankiškas ordinas patvirtinti 1517 m., kuomet popiežius Leonas X bule Ite vos Å v. Pranciškaus ordiną oficialiai padalino į dvi šakas, observantams, mažiau nutolusiems nuo pirminės šv. Pranciškaus regulos, suteikdamas pirmenybę prieš konventualus. Ilgainiui įsikūrė daug observantų ordino atšakų, kurias 1895 m. popiežius Leonas XIII sujungė į Mažesniųjų brolių ordiną. Lietuvoje bernardinai įsikūrė 1469 m., atsikėlę iš Krokuvos, kur juos 1453 m. įsteigė šv. Jonas Kapistranas, uolus šv. Bernardino vykdytos ordino reformos šalininkas. XVI – XVII amžiais keletą kartų bandyta įkurti atskirą Lietuvos bernardinų provinciją, bet galutinai tai pavyko tik 1731 m., kuomet įkurta Lietuvos Å v. Kazimiero provincija (centras – Vilniaus konventas).

XIX a. II-oje pusėje visi konventai, išskyrus Kretingos, uždaryti. 1931 m. atkūrę savo provinciją pradėjo vadintis tikruoju Mažesniųjų brolių ordino vardu. Po Antrojo pasaulinio karo veikla Lietuvoje nutrūko (dalis vienuolių pasitraukė į užsienį, 1946 m. JAV įkurtas Lietuvos pranciškonų komisariatas), vėl atgaivinta atgavus Nepriklausomybę.

Å altinis – vienuolynai.mch.mii.lt

Bernardinų vienuolynai Lietuvoje

This entry was posted in Asmenybės, tautos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *