Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras

Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro kuriama svetainė yra skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas skirtas plačiosios visuomenės švietimui bei architektūros istorijos bei paveldosaugos profesionalams kaip ikonografinių šaltinių duomenų bazė. Svetainėje siekiama sukaupti ir sistemingai pateikti įvairiose institucijose bei privačiuose archyvuose išsklaidytą medžiagą, reprezentuojančią Lietuvos architektūros palikimą ir jo tyrimus. Å iuo metu svetainė kuriama remiantis trijose institucijose sukaupta archyvine medžiaga (KTU Architektūros ir statybos institute, Kauno apskrities archyve ir Lietuvos liaudies buities muziejuje), tačiau kviečiame prie svetainės kūrimo prisijungti ir kitas institucijas bei privačius asmenis.

Internetinė svetainė kuriama kaip nekomercinis projektas skirtas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais. Tinklalapio turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į galiojančius autorių teises ir gretutines teises ginančius įstatymus ir tarptautines sutartis, būtinai nurodant šaltinį ir, jei yra, autoriaus vardą. Asmenys, norintys atgaminti, platinti ar kaip kitaip naudoti tinklalapyje pateiktą medžiagą, privalo gauti raštišką sutikimą.

Projektą vykdo KTU Architektūros ir statybos institutas. 2009 m. svetainės sukūrimo projektą parėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondas. Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio projektas vystomas remiant Lietuvos mokslo tarybai.

Å iuo metu šioje svetainėje yra:

1382 architektūros objektai

Apie Architektūros ir urbanistikos tyrimų centrą (AUTC)

AUTC yra sukurtas KTU Architektūros ir statybos institute ir toliau tęsia šioje institucijoje nuo 1956 m. vykdomus Lietuvos architektūros istorijos bei paveldo tyrimus. AUTC tikslas ““ vykdyti Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrinėjimus, rengti monografijas, analizuoti vykstančius urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesus šalyje ir vykdyti jų stebėseną (monitoringą), atlikti ekspertizes, dalyvauti įstatyminių ir norminių dokumentų rengime bei tobulinime, vykdyti sukauptos tyrimų medžiagos viešinimą bei sklaidą.

 

PUIKUS PROJEKTAS!!!

This entry was posted in A lygis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *