2013 – Tarmių metai

Vyriausybė pritarė Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl Tarmių metų minėjimo. 2013-uosius paskelbus Tarmių metais, siekiama populiarinti lietuviškas tarmes, palaikyti jų gyvybingumą ir vartojimo tradicijas. 

Tarp ministrų kabineto patvirtintų priemonių ““ pasiūlymai surengti tarmių festivalį Anykščiuose, organizuoti senąją lietuvių raštiją įvairiomis tarmėmis pristatantį renginių ciklą, skatinti mokslinius tarmių tyrimus.

Kitąmet taip pat planuojama organizuoti “tarmiškiausios” regioninės televizijos ir radijo stoties, sėkmingiausiai tarmes propaguojančio leidinio bei “tarmiškiausio” lietuviško gaminio pavadinimo konkursus.

Pažymėti tarmių metus siūloma ir organizuojant vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursus “Tramtatulis”, inicijuojant Tarmių dienų minėjimą savivaldybėse, valstybės institucijose, mokyklose, bei bibliotekose, rengiant ekskursijų vadovų, vedančių ekskursijas vietos tarme, konkursus.

2013-uosius Tarmių metais paskelbė Seimas, pritardamas Europos Sąjungos skatinimui išlaikyti vietines kalbas ir atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Ministro Pirmininko tarnybos Spaudos tarnyba
Tel.: 8 706 63746
spauda@lrv.lt

This entry was posted in Metų dedikacijos and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *